Leira-logotype-4c-large-symbol-no-border_H400

Hantera din adhd med KBT
Där och när du behöver det

På vår mottagning i Solna eller på distans för bedömning och behandling
 
Pga hög efterfrågan har vi just nu inga tillgängliga tider i vårt bokningssystem. Vi ber vi dig därför att höra av dig till oss via vårt infomail nedan vid förfrågan om samtalstider i dagsläget. 

Våra behandlingar

Leira är en specialistklinik som erbjuder psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) för dig som påverkas negativt av adhd, antingen själv eller som närstående. Utöver adhd erbjuder vi även behandling av andra besvär såsom ångest, depression, stress och andra utmaningar som påverkar måendet och vardagen negativt. Samtliga metoder bygger på forskning och lång erfarenhet från behandlingsarbete.

Från bokad tid till avslutad behandling

Behandlingen kan genomföras på vår klinik i Solna, online och i framtiden i vår egenutvecklade digitala plattform för iKBT. Det är också möjligt att byta mellan de olika formaten under behandlingens gång. Oavsett besvär kan du få hjälp, bedömning och rådgivning hos oss via vår fysiska eller digitala mottagning.

1 – Boka tid

Boka tid hos en av våra psykologer för rådgivning/bedömning. Du kan välja att boka ett digitalt eller fysiskt besök. Väljer du den senare träffas vi på vår mottagning i centrala Stockholm. I samband med bokning fyller du i några formulär som ger oss mer information om ditt mående. Dina samtal/besök är frikortsgrundande, med vissa undantag, läs mer

2 – Bedömning

Vid första samtalet bedömer vi om vi behöver ytterligare 1-2 samtal för att kartlägga de svårigheter du söker för eller om vi ska inleda  behandling. Behandling inleds efter överenskommelse med dig, om vi bedömer att vi kan hjälpa dig vidare.

3 – Behandling

Snittiden för en behandling ligger på ca 8-12 gånger. Behandlingen skräddarsys efter dina specifika målsättningar och behov. Utvärdering sker löpande under våra samtal. Alla våra behandlingar görs av legitimerade psykologer med KBT-kompetens.

4 – Utvärdering

Efter avslutad behandlingstid  gör vi en gemensam utvärdering.. Detta för att avgöra om du självständigt kan arbeta vidare med de verktyg du fått, eller om behöver ytterligare stöd och insatser hos oss eller hos annan instans.

Om Leira

Leira är en specialistklinik särskilt inriktad mot adhd som erbjuder psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) – när du behöver det, där du behöver det. Som erfarna psykologer och forskare inom adhd vill vi erbjuda dig nya sätt att hantera utmaningarna i din vardag utifrån de mest effektiva metoderna, oavsett om du påverkas direkt eller indirekt av psykisk ohälsa. 

Vi finns till för att göra skillnad på ett sätt som känns och märks i din vardag. 

Läs mer

Vår värdegrund

Vi som grundat Leira är psykologer, forskare och innovatörer från Karolinska Institutet. Vår starkaste värdering och mission är att tillgängliggöra högkvalitativ psykologisk behandling för fler. Med våra behandlingar vill vi skapa en skillnad som känns och märks i ditt psykiska mående.

Vi är en del av Karolinska Institutets Innovationsprogram och arbetar bland annat utifrån vårdavtal med några av Sveriges största regioner samt ledande specialistmottagningar för neuropsykiatri, såsom Cereb AB. 

Vår forskning

Allt fler söker utredning och behandling för sin adhd. Medicinsk behandling erbjuds ofta som enda behandling efter diagnos vilket för många upplevs som otillräckligt.

Forskarna bakom Leira vill ändra på detta. Därför har vi sedan 2012 fokuserat på att forska fram psykologiska behandlingsmetoder i nya format för adhd, bland annat via internet för att ge fler möjlighet till högspecialiserad psykologisk behandling direkt efter diagnos. 

I Sverige beräknas ca 7-9% av alla barn uppfylla kriterierna för adhd. Mer än hälften fortsätter ha funktionsnedsättande påverkan av dessa symptom livet ut, vilket gör adhd till en kronisk funktionsnedsättning.

Enligt Socialstyrelsen bör stöd och behandling som ges till personer med adhd ha en” multimodal inriktning” vilket innebär att en kombination av olika insatser rekommenderas. Verkligheten ser tyvärr annorlunda ut och de flesta får inte tillgång till psykologisk behandling och andra stödjande insatser utöver medicinering.

För att hjälpa till att lösa detta problem och öka möjligheten att ge fler tillgång till högkvalitativ KBT direkt när behovet uppstår, har vi sedan många år forskat bland annat på internetförmedlad behandling som bygger på beprövade och bevisat effektiva behandlingsmetoder.

Detta arbete har uppmärksammats bland annat genom forskningsanslag, stipendier och  samarbeten med bland annat Karolinska Institutets Innovationskontor, som stödjer oss i att utveckla och sprida denna behandlingsform till flera för att minska den ohälsa som för många förknippas med adhd.

KBT för adhd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykologiska behandlingsmetoder där individen tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att förbättra sitt mående. 

Fokus i KBT är i huvudsak på nuet och framtiden, men även med insikt om individens historik för att förstå hur olika tankar och beteenden har formats till att påverka måendet idag. 

KBT som behandlingsform är mycket välbeforskat och har gott forskningsstöd för många olika psykologiska behandlingsområden. Även för adhd har KBT visat på lovande forskningsstöd där fokus ligger på att hantera och kompensera för nedsättningar i exekutiva funktioner (organisering, planering och struktur av vardagen) och uppmärksamhet. Att öka konsekvenstänkande, hantera impulsivitet och känsloväxlingar är ytterligare fokus som är vanliga inom behandling för adhd.

Sedan många år finns också gott forskningsstöd för KBT-behandling som förmedlas via internet (iKBT) och övriga digitala medier. Det ökar flexibiliteten och tryggheten för dig som söker stöd och hjälp hos oss utan att kvaliteten påverkas.

Frågor och svar

Här nedan kan du få svar på några av de vanligaste frågorna som våra klienter ställer till oss.

Sessionsavgiften är 1300 kr oavsett ålder.

Frikort gäller tyvärr inte. 

Betalning sker alltid via faktura vilken du får efter ditt besök hos oss. 
Du får också en faktura om du missat att av-eller omboka din tid senare än 24 timmar innan mötet med din psykolog.

    BOKNING AV EN FÖRSTA TID:

 • Klicka på ”Boka tid”knappen på hemsidan.
 • Du kan välja mellan fysiskt möte på plats eller digitalt möte online.
 • I samband med din tidsbokning skapas ett konto automatiskt genom att du anger dina kontaktuppgifter.
 • Vi följer hälso- och sjukvårdens lagar om tystnadsplikt och sekretess vilket innebär att du kan vara trygg med att lämna uppgifter till oss (läs mer under Säkerhet).                                                                                                                                                                         
  EFTER ATT DU GJORT DIN TIDSBOKNING:

 • Du får en bokningsbekräftelse till din e-postadress eller till din mobil. Observera att vår samarbetspartner Kaddio står som avsändare i sms:et.
 • När du bokat tid första gången får du, via mail eller sms, en länk som tar dig till ett formulär. I formuläret vill vi gärna att du svarar på några korta frågor för att din psykolog ska kunna vara förberedd till ert första möte.
 • Du kan logga in på https://leira.kaddio.com/login med BankID eller via ”Login” knappen högst upp till höger på denna sida för att komma till din profil (personliga sida).
 • Om du valt digitalt möte online går du in på din profil och väntar på att din psykolog ska släppa in dig i mötet på er avtalade tid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Är du osäker på vilket problem du söker för? Ingen fara, det kommer vi ta reda på tillsammans!

I samband med det första samtalet bedömer vi om vi behöver ytterligare samtal för att kartlägga de svårigheter du söker för eller om vi ska inleda  behandling. Behandling inleds efter överenskommelse med dig, om vi bedömer att vi kan hjälpa dig vidare. Alla behandlingssessioner leds av en legitimerad psykolog och utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), ofta med inslag av dialektisk beteendeterapi (DBT). Sessionerna ligger på ca 45-50 minuter och skräddarsys efter dina specifika målsättningar och behov. En behandlingsperiod ligger vanligen på 10 besök. Vi utvärderar kontinuerligt effekten av din behandling på ditt mående och undersöker om den för dig närmare dina personliga mål.

Vi börjar alltid med 1-2 inledande bedömningsbesök för att du och din psykolog gemensamt ska bilda er en uppfattning om en behandling kan inledas hos oss för de svårigheter du söker för. Beroende på problematik kan vi också komma fram till att det kan finnas andra insatser hos andra vårdgivare/instanser som bättre kan hjälpa dig i dagsläget.
Om vi gemensamt kommer överens om att inleda behandling, gör vi kontinuerliga avstämningar för att försäkra oss om att du känner att du får det stöd och de verktyg du behöver för att klara av utmaningarna i din vardag på ett bättre sätt. Om dessa förbättringar uteblir av olika skäl, kan behandlingen avbrytas och vi försöker hitta en plan för hur du kan få den hjälp du behöver på annat sätt.

Du är välkommen att söka till oss om du är 15 år och uppåt samt har ett personligt BankID.  

Du är välkommen att boka tid för rådgivning/bedömning oavsett vilket problem du söker för. Vi är särskilt inriktade på behandling av adhd utifrån vårt forskningsfokus, men har lång erfarenhet av behandlingar inom många olika områden såsom nedstämdhet, ångest, oro och stress. Observera att du behöver kontakta din psykiatriska jourmottagning om du behöver akut stöd och hjälp för ditt mående, alternativt 112.

Vi på Leira har tyvärr ingen möjlighet att hjälpa till i akuta situationer. Om ditt mående försämras och du behöver komma i kontakt med vården snabbt, hänvisar vi dig därför till din psykiatriska jourmottagning (hittas via 1177) eller 112.

Det finns gott forskningsstöd för behandling av adhd med hjälp av kognitiv- och dialektisk beteendeterapi (KBT & DBT). KBT är även bevisat effektiv vid behandling av en mängd övriga diagnoser och problemområden såsom depression och ångest. Majoriteten av de vuxna som påverkats negativt av sin adhd upplever också problem med t.ex. depression och ångest, vilket gör att vi bedömer de olika problemområden du söker för utifrån ett helhetsperspektiv. En ”typisk” behandling för adhd kan bestå av att vi jobbar med verktyg för bättre:

 • organisering och planering av vardagen
 • hantering av impulser och kortsiktigt tänkande
 • starka och överväldigande känslor (humörväxlingar)
 • konsekvenstänkande
 • fokusförmåga och
 • balansering av energigivande vs energikrävande aktiviteter

Det går utmärkt att gå i KBT utan att samtidigt medicinera. Det går också bra att medicinera samtidigt som man går i KBT-behandling. Många upplever också att medicinen kan öka fokus på det man lär sig inom KBT vilket kan vara en fördel om möjligheten till medicinering finns.

Nej, vi behandlar även andra problemområden som kan skapa utmaningar i vardagen, såsom stress, utmattning, ångest och nedstämdhet. 
Om du som närstående påverkas negativt av att någon i familjen mår dåligt, kan du också boka tid hos oss för en bedömning.

Forskningen visar att själva formatet inte har så stor betydelse för att uppnå resultat av sin behandling. Istället spelar andra faktorer större roll, såsom exempelvis motivation att arbeta med förändring, förtroendet för din psykolog samt mängden tid du avsätter för att tillämpa de verktyg du får i behandlingen i din vardag. Du är därför fri att välja hur du vill besöka oss på det sätt som passar dig bäst. Vår fysiska mottagning finns på Karolinska Institutet, Innomedicum. Om du inte bor i Stockholm och/eller önskar större flexibilitet att välja de samtalstider som passar dig kan du istället välja att ta besöket online (på distans).

Vi rekommenderar dig att i god tid innan ditt bokade videomöte logga in på din profil (personliga sida) via ”Login” länken högst upp till höger på vår hemsida. Din psykolog ringer sedan upp dig vid avtalad sessionstid.

Vi samarbetar med Kaddio (kaddio.com) för säkra online/videosamtal direkt i webbläsaren från dator, surfplatta eller smartphone beroende på vad som fungerar bäst för dig. Du behöver inte ladda ner något program eller plug-in för att det ska fungera. Videosamtalen är krypterade för din säkerhet. Väldigt viktigt att du inte använder en äldre browserversion och har en god internetuppkoppling innan du startar ett vidoesamtal.

Vid avbokning, eller bokning av återbesök hos din psykolog, behöver du logga in på ditt konto som skapades vid den första bokningen. Detta gör du genom ”Login” knappen högst upp till höger på denna sida. Du behöver ha BankID för att kunna logga in på sidan.

Notera att av- eller ombokning behöver ske senast 24 timmar innan ditt bokade besök för att du ska slippa debiteras (se nästa fråga nedan för belopp som debiteras). Du kan själv välja att av- eller omboka ditt besök via Kaddio fram tills 48 timmar, därefter hänvisar vi dig till info@leira.se

Vi debiterar en avgift på 600 kr oavsett frikort om du avbokar eller bokar om din tid senare än 24 timmar innan mötet börjar.

Vi samarbetar med Kaddio som erbjuder inloggning med mobilt BankID eller tvåfaktorsautentisering (2FA) vilka båda uppfyller Socialstyrelsens krav. All kommunikation är krypterad, till skillnad från vanlig e-post. Det innebär att du rekommenderas att avstå från att skriva känsliga uppgifter om du väljer att kontakta oss via vanlig e-post då vi inte kan garantera säkerheten för detta format. Vi raderar alltid mejl som innehåller personliga uppgifter enligt GDPR. Om du i samband med tidsbokning har registrerat konto hos oss via Kaddio, kan du istället logga in på ditt konto och kommunicera med din psykolog på ett säkert sätt där.

 • I vår integritetspolicy redogör vi för vår hantering av dina personuppgifter i samband med att du söker vård hos oss eller nyttjar någon av våra tjänster, läs mer.
 • Som vårdgivare följer vi även hälso- och sjukvårdens lagar om tystnadsplikt och sekretess vilket innebär att du kan vara trygg med de uppgifter du lämnar till oss.

Kontakt

Våra tjänster är inte till för personer som befinner sig i akut kris. Om du eller ditt barn är i behov av akut hjälp och stöd behöver du kontakta din närmaste psykiatriska akutmottagning eller ringa 112.

Vill du komma igång med behandlingen eller få en bedömning av vilken behandling som passar dig bäst så bokar du tid genom att klicka på ”Boka tid”-knappen nedan. Frågor kring kostnader, behandling, dataskydd med mera har vi försökt att besvara ovan.

Hittar du inte svar på din fråga så kan du maila oss på info@leira.se. Tänk på att aldrig lämna ut känslig information om dig själv eller andra i mailet. Vi kommer inte per mail kunna besvara frågor kring ditt mående av hänsyn till din säkerhet. Vi har ingen möjlighet att ringa upp utan hänvisar till mail vid allmänna frågor, eller tidsbokning för bedömningsfrågor och rådgivning. Frågor av mer känslig karaktär kan du ställa till oss via ditt personliga konto som du skapar i samband med din första bokning via vår samarbetspartner Kaddio.

Ni hittar oss även på Facebook och Instagram.

info@leira.se – Innomedicum, Karolinska Institutet,  Nanna Svartz väg 4, 171 65 Solna

Följ oss
 • Opens in a new tab
 • Opens in a new tab
 • Opens in a new tab

Med stöd av

logo-innovations_ab-rgb_gray

©2023 Leira Therapeutics AB. Användarvillkor. Integritetspolicy.